Registrácia

Údaje dieťaťa

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia

Údaje zákonného zástupcu

Meno rodiča / zákonného zástupcu
Telefonický kontakt
E-mail
Zamestnávateľ

Cena tábora podľa Vášho úväzku

Cena tábora je 319 €. Výška príspevku zamestnávateľa sa odvíja od veľkosti úväzku zamestnanca.
Najčastejšie vyskytujúce sa otázky


Táborové tričko s darčekom

Bez príplatku / zvoľte výber veľkosti alebo voľby záujmu

Doplnkové služby za príplatok

UPOZORNENIE: V prípade, že si zamestnanec zvolí doplnkové služby za príplatok - poistenie a /alebo autobusový výlet do Bojníc, príplatok podľa jeho voľby bude pripočítaný k celkovej sume pre úhradu.

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE ECP (storno, prerušenie cesty, úraz, zodpovednosť za škodu a pod.) CENA: 3,60 €
Garančný list - Generalli poisťovňa, CK Slniečko

VÝLET DO BOUCE PARK 17 (autobusový výlet do Banskej Bystrice) CENA: 50 €

VÝSLEDNÁ SUMA NA ÚHRADU: 0

Platobné údaje k úhrade a všetky dôležité informácie obdržíte automaticky po Vašej registrácii v notifikačnom e-maily.

Dôležité oznámenia

2024 © Všetky práva vyhradené. AGEL a.s.